MOBILNÍ PLOTY A OPLOCENÍ

PŮJČOVNA - PRONÁJEM MOBILNÍCH PLOTŮ A OPLOCENÍ

Chci více informací

O nás

Naše společnost poskytuje komplexní služby na území České a Slovenské republiky v oblasti mobilního oplocení.

Mezi náplň činnosti společnosti patří prodej, pronájem a servis mobilních plotů a samostojných zábran. Cílem je poskytovat kvalitní a nadstandardní služby zákazníkům.

Mobilní oplocení slouží k rychlému, snadnému a velmi efektivnímu ohraničení prostor na nejrůznějších akcích, k oplocení staveb či míst pro chodce. Výhodou mobilního plotů i samostojných zábran je jejich rychlá a snadná instalace, dále také lehká přemístitelnost a skladovatelnost. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby, které zahrnuji návrh a způsob provedení oplocení, jejich montáž a dopravu.

Produkty

 • MOBILNÍ OPLOCENÍ VYSOKÉ

  Pevný plot ze svarovaných trubek s možností umístění brány. Jednotlivá pole jsou spojena bezpečnostní sponou.

  Technická data:
  průměr drátu:
  4 mm horizontálně / 3 mm vertikálně
  velikost oka:
  100 x 200 mm
  průměr trubky:
  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně
  rozměr pole:
  3.5 x 2.0 m
  hmotnost:
  22 kg
  povrchová úprava:
  žárový zinek
 • MOBILNÍ OPLOCENÍ NÍZKÉ

  Tento typ plotu se používá zejména jako zábrana pro chodce nebo při různých sportovních a kulturních akcích. Spojuje v sobě vlastnosti oplocení a organizačního dělení davu.

  Technická data:
  průměr drátu:
  3,5 mm horizontálně / 3,5 mm vertikálně
  velikost oka:
  100 x 300 mm
  průměr trubky:
  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně
  rozměr pole:
  3.5 x 1.125 m
  hmotnost:
  16 kg
  povrchová úprava:
  žárový zinek
 • SAMOSTOJNÁ ZÁBRANA

  Samostojná zábrana má 2 kovové stojny. Díky systému spojení háček – oko umožňuje rychlou montáž a demontáž. Samostojná zábrana je vhodná především při sportovních a kulturních akcích.

  Technická data:
  rám:
  obvodová pozinkovaná roura, průměr 38 mm, síla stěny 1,5 mm
  výplň:
  19 svislých trubek - vzdálenost vzpěr 105 mm, průměr 16 mm, síla stěny 1,2 mm
  rozměr pole:
  2.500 mm x 1.095 mm
  hmotnost:
  19 kg
  povrchová úprava:
  žárový zinek
 • PLNÉ OPLOCENÍ

  Plné oplocení je používáno v mestských zástavbách a slouží zároveň i jako hluková bariéra. Ohrazení tímto typem oplocení dostatečně ochrání stavby před pozorností případných zlodějů a vandalů. Plot je tvořen žárově pozinkovaným rámem s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Stabilita je zaručena použitím vzpěry upevněné zemní kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím.

  Technická data:
  rozmer pole:
  2,2 x 2,0 m
  hmotnost:
  39 kg
  povrchová úprava:
  žárový zinek
 • POLICEJNÍ NÁŠLAPNÁ ZÁBRANA

  Vhodná pro zvládaní davu při hromadných akcích.

  Technická data:
  rozměry:
  1,1 x 2,11 x 0,55 m
  hmotnost:
  36,5 kg
  průměr trubek:
  33,7 / 2,6 mm

Služby

Mobilní oplocení a samostojné zábrany slouží k rychlému a snadnému zabezpečení dočasného oplocení stavebních ploch, pracovišť, výkopů i jako prozatímní oplocení.

Nabídka služeb mobilního oplocení:
 • Pronájem vysokého oplocení
 • Pronájem nízkého oplocení
 • Pronájem samostojných zábran
 • Pronájem policejních nášlapných zábran
 • Pronájem plného oplocení
 • Montážní práce na klíč
 • Doprava vlastními vozidly
 • Projekční a poradenská činnost

Pomocí mobilního oplocení i samostojných zábran lze jednoduše vymezit například V.I.P prostor, dále také oblast určenou pro návštěvníky a technické zázemí. Zapůjčení našich mobilních plotů a samostojných zábran, pro Vás znamená úsporu času, peněz i námahy.

Všeobecné podmínky

Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození či ztrátu předmětu pronájmu pronajímateli, nájemce je povinen jednat tak, aby k poškození či ztrátě předmětu pronájmu nedošlo.

Doba pronájmu končí uplynutím 7 dnů ode dne, kdy ze strany nájemce bude pronajímateli doručena žádost o ukončení pronájmu, není-li sjednáno jinak. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, nájem se sjednává na dobu neurčitou.

Nájemné bude účtováno v případě nájmů trvajících měsíc a déle k poslednímu dni v měsíci, v ostatních případech ke dni ukončení nájmu. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s úhradou ceny pronájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tímto ujednáním není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodcovské asociace, IČ: 26565528. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly na tom, že rozhodce bude v řízení postupovat podle ustanovení Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Rozhodcovskou asociací ve znění účinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky, se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi, a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky, a které jsou zveřejněny na internetové adrese www.rozhodci-arbitri.cz.

Kontakt

PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o.

Sídlo společnosti Orlovská 978/22
712 00 Ostrava-Muglinov

E-mail:
info@iprofo.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 759 100

Máte dotaz? Napište nám

Firma (Jméno):
E-mail:
Telefon:
Váš vzkaz: